Studenti Sveučilišta u Dubrovniku posjetili Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel
2018-12-13
Tijekom aktivnosti koja se održavala u hotelu "Dani otvorenih vrata", a u sklopu terenske nastave studenata, hotel Sheraton Dubrovnik Riviera posjetili su studenti Sveučilišta u Dubrovniku, i to studenti prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija (kolegij Korporativno upravljanje i Poslovno vođenje) te prve godine preddiplomskog stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija, kolegij Osnove menadžmenta.

Studente su pozdravili operativni direktor društva g. Željko Miletić kao i direktor hotela g. Ivan Gregorović, te su potom obišli sve odjele u hotelu uz stručno vodstvo voditelja koji su im ukratko objasnili radne procese u svakom odjelu, a na kraju im je direktor prodaje i marketinga g. Leonardo Buzov – Vulas u kratkim crtama objasnio osnove hotelske prodaje.

Ovim putem nastavila se višegodišnja suradnja Sveučilišta u Dubrovniku i HOTELA DUBROVAČKA RIVIJERA d.d. s ciljem povezivanja teoretskih znanja stečenih na nastavi sa radom i poslovanjem trgovačkih društava općenito i stjecanjem praktičnih znanja.