Obavijest dioničarima „s bespravnim popustom“ o stupanju na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom
2018-08-01
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d.
Mlini (Općina Župa Dubrovačka), Šetalište Marka Marojice 40


Poštovani dioničari,

Obavještavamo Vas da je dana 06.06.2018. u Narodnim novinama broj 52/2018 objavljen novi Zakon o upravljanju državnom imovinom koji je stupio na snagu 14.06.2018. godine. U članku 66. Zakona regulirana je problematika takozvanih "ugovora s bespravnim popustom" kojima su mali dioničari u pretvorbi kupili dionice s popustom u više trgovačkih društava u ukupnom nominalnom iznosu većem od 20.000,00 njemačkih maraka (DEM).

Ukoliko ste prema odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća nakon 1.01.1992. sklopili s Hrvatskim fondom za privatizaciju (HFP; danas CERP) ugovor po kojem ste kupili dionice HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d., a u evidenciji CERP-a označen je kao "bespravni popust", sada imate mogućnost u roku 6 mjeseci od datuma stupanja na snagu Zakona podnijeti CERP-u pisani zahtjev za provjeru stanja duga i/ili za informativni obračun za plaćanje po svim ugovorima koji se u evidenciji CERP-a vode kao "bespravni popusti", te jednokratno otplatiti dug u roku 6 mjeseci od dana izrade obračuna od strane CERP-a uz priznavanje popusta koji ste imali prilikom sklapanja ugovora. Sve ugovore za koje ne iskoristite ovu mogućnost u rokovima i na način kako je propisano člankom 66. Zakona, CERP će raskinuti tako da Vama pripadnu dionice koje ste otplatili prema evidentiranim uplatama po svakom pojedinom ugovoru, a preostale, neotplaćene dionice prenose se CERP-u kao prodavatelju.

Odabir zahtjeva koji ćete postaviti prema CERP-u zavisi o ugovorenom načinu plaćanja (jednokratno ili obročno plaćanje) iz ugovora, zatim o iznosu koji ste do sada uplatili po ugovoru (do 5% ugovorene cijene ili više od 5% ugovorene cijene) i naravno o Vašem interesu za otplatu dionica po svakom od tih ugovora.

Sukladno tome u rješavanju ugovora koji su u evidenciji CERP-a označeni kao "bespravni popusti" treba postupiti na jedan od sljedećih načina:

1. Za ugovore s jednokratnom otplatom ugovorene cijene - u CERP trebate dostaviti uredno popunjen i vlastoručno potpisan zahtjev dostupan na stranicama CERP-a, www.cerp.hr, naziva Zahtjev za provjeru duga iz ugovora o prodaji dionica i/ili poslovnih udjela koji su sklopljeni jednokratno i uz popust radi izdavanja potvrde o otplaćenosti dionica kojeg ujedno prilažemo uz ovu obavijest.

2. Za ugovore s obročnom otplatom ugovorene cijene - u CERP trebate dostaviti uredno popunjen i vlastoručno potpisan zahtjev dostupan na stranicama CERP-a, www.cerp.hr, naziva Zahtjev za plaćanje duga iz ugovora o prodaji dionica i/ili poslovnih udjela koji su sklopljeni na obročnu otplatu i uz popust kojeg ujedno prilažemo uz ovu obavijest.


Ovim zahtjevom možete zatražiti informativni izračun za jednokratnu otplatu duga u cijelosti (ako zaokružite opciju pod "a)") ili informativni izračun za djelomično plaćanje duga do minimalno 5% ugovorene cijene kako bi se priznalo pravo na popust (ako zaokružite mogućnost pod "b)"), zavisno o tome koliki dio ugovorene cijene ste otplatili do postavljanja ovog zahtjeva CERP-u.

Uputa za postupanje je sljedeća:

a. ako ste po ugovoru otplatili 5% ili više ugovorene cijene do postavljanja zahtjeva CERP-u, na priloženom obrascu zahtjeva zaokruživanjem opcije pod "a)" zatražite informativni izračun za jednokratnu otplatu duga u cijelosti. Izračunati iznos duga možete uplatiti u roku 6 mjeseci od dana izrade obračuna od strane CERP-a, nakon čega možete od CERP-a zatražiti Potvrdu o broju otplaćenih dionica. Ukoliko ne uplatite ukupan iznos duga prema informativnom obračunu, CERP će po isteku roka od 6 mjeseci raskinuti ugovor.

b. ako je po ugovoru uplaćeno do 5% ugovorene cijene do postavljanja zahtjeva CERP-u, na priloženom obrascu zahtjeva zaokruživanjem opcije pod "b)" zatražite informativni izračun za djelomično plaćanje revaloriziranog duga tako da se temeljem svih uplata po Ugovoru otplati minimalno 5% ugovorene cijene kako bi se priznalo pravo na osobni popust. Izračunati iznos duga možete uplatiti u roku 60 dana od dana izrade obračuna od strane CERP-a, nakon čega možete od CERP-a zatražiti informativni izračun za jednokratnu otplatu duga u cijelosti kako je prethodno opisano pod točkom a.

Za dodatne informacije, kao i provjeru je li vaš ugovor u evidenciji CERP-a označen kao "bespravni popust", molimo vas da se obratite isključivo CERP-u, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb, kontakt telefon: +385 1 6346 176 (više informacija na www.cerp.hr).

S poštovanjem,

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d.

Dokumente možete naći na ovim linkovima: 
Zahtjev za provjeru duga
Zahtjev za plaćanje duga